Баня при раке: польза, влияние на течение болезни, противопоказания